Představení a nabídka odboru TTP

Termomechanika technologických procesů (TTP) je jedním z odborů výzkumného centra Nové technologie (NTC), které vzniklo při Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2000 pro podporu výzkumu a vývoje v západočeském regionu.

Hlavní činností pracoviště je výzkum a vývoj zaměřený na průmyslové aplikace. Po odborné stránce se výzkumná činnost soustřeďuje na dvě hlavní oblasti - laserové technologie pro zpracování materiálů a průmyslová termografie-termometrie. Obě tyto oblasti, které spojuje fyzika procesů infračerveného záření a jeho interakce s materiálem, jsou navíc investičně podpořeny finančními prostředky z ERDF v rámci projektu CENTEM.

Jako univerzitní pracoviště se odbor věnuje také pedagogickým aktivitám. Pracovníci odboru garantují výuku některých odborných předmětů. Špičkové technické vybavení pracoviště pro měření tepelných procesů a pro laserové zpracování materiálů je využíváno pro řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů. Významnou složkou vzdělávacích a výukových aktivit odboru se postupně také stává školení pracovníků průmyslových firem v oblastech výzkumného zaměření pracoviště.

Více informací »

Proč s námi spolupracovat

  • zkušenosti - 15 let s termovizní technikou, 12 let s laserovými technologiemi a více než 50 let s tepelnými procesy
  • nezávislost - na distributorech a výrobcích laserové, termovizní a jiné techniky
  • komplexní řešení tepelných procesů - nejen termovizní měření
  • aplikační laboratoře - k dispozici technologické systémy a zkušební stendy
  • vlastní software - ze zkušeností, funkce na míru
  • nejvyšší stupeň vzdělávání a kvalifikace - předměty v rámci mag./dokt. programu
  • účast na tvorbě norem - v oblasti monitorování stavu a termovizního testování

Vybrané reference

Volkswagen
Volkswagen
Continental Automotive
Continental Automotive
Škoda Auto
Škoda Auto
Doosan Škoda Power
Doosan Škoda Power
Bombardier
Bombardier
Plzeňský Prazdroj
Plzeňský Prazdroj
Kiekert
Kiekert
Arcelor Mittal Ostrava
Arcelor Mittal Ostrava
ZF Engineering
ZF Engineering
Zodiac Aerospace
Zodiac Aerospace
AP Racing
AP Racing
LB Minerals
LB Minerals
Více referencí »