Termomechanika technologických procesů

Představení a nabídka odboru

Termomechanika technologických procesů (TTP) je jedním z odborů výzkumného centra Nové technologie (NTC), které vzniklo při Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2000 pro podporu výzkumu a vývoje v západočeském regionu.

Hlavní činností pracoviště je výzkum a vývoj zaměřený na průmyslové aplikace. Po odborné stránce se výzkumná činnost soustřeďuje na dvě hlavní oblasti - laserové technologie pro zpracování materiálů a průmyslová termografie-termometrie. Obě tyto oblasti, které spojuje fyzika procesů infračerveného záření a jeho interakce s materiálem, jsou navíc investičně podpořeny finančními prostředky z ERDF v rámci projektu CENTEM.

Dlouhodobá činnost oddělení v oblasti průmyslové termografie vyústila v projekt LabIR shrnující naše mnohaleté zkušenosti z termovizního měření pro naše zákazníky. Vědecko-výzkumná činnost ve spojení s termokamerami různých výrobců a různých nekompatibilních softwarů nás přivedla k vývoji vlastního produktu s jedinečnými funkcemi: LabIR Software (modulární software pro různé aplikace). Vedle softwaru dodáváme profesionální termovizní barvy LabIR Paints využitelné pro měření povrchů s nízkou nebo neznámou emisivitou. Barvy pro různé termovizní aplikace jsou unikátní díky detailně definovaným vlastnostem, které umožňují maximalizovat přesnost termovizního měření.

Jako univerzitní pracoviště se odbor věnuje také vzdělávacím aktivitám. Pracovníci odboru garantují výuku některých odborných předmětů. Špičkové technické vybavení pracoviště pro měření tepelných procesů a pro laserové zpracování materiálů je využíváno pro řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů. Významnou složkou vzdělávacích a výukových aktivit odboru se postupně také stává školení pracovníků průmyslových firem. V roce 2019 jsme získali osvědčení schváleného školícího pracoviště v oblasti technik diagnostik termografie od Asociace technických diagnostiků České republiky, z.s. Naše pracoviště školí a vzdělává k přípravě na certifikaci a recertifikaci osob technik diagnostik termografie. Nabízíme nezávislou a odbornou pomoc pro absolventy a řešení společných projektů výzkumu a vývoje.

Více informací »

Proč s námi spolupracovat

  • zkušenosti - 15 let s termovizní technikou, 12 let s laserovými technologiemi a více než 50 let s tepelnými procesy
  • nezávislost - na distributorech a výrobcích laserové, termovizní a jiné techniky
  • komplexní řešení tepelných procesů - nejen termovizní měření
  • aplikační laboratoře - k dispozici technologické systémy a zkušební stendy
  • vlastní software - ze zkušeností, funkce na míru
  • nejvyšší stupeň vzdělávání a kvalifikace - předměty v rámci mag./dokt. programu
  • účast na tvorbě norem - v oblasti monitorování stavu a termovizního testování

Vybrané reference

Continental Automotive
Continental Automotive
Volkswagen
Volkswagen
Škoda Auto
Škoda Auto
Plzeňský Prazdroj
Plzeňský Prazdroj
Bombardier
Bombardier
ZF Engineering
ZF Engineering
Kiekert
Kiekert
Zodiac Aerospace
Zodiac Aerospace
AP Racing
AP Racing
Arcelor Mittal Ostrava
Arcelor Mittal Ostrava
SCG Chemicals
SCG Chemicals
Unipetrol RPA
Unipetrol RPA
Více referencí »