Aplikace

Metoda IRNDT (infračervené nedestruktivní testování) je vhodná pro detekci a inspekci trhlin, defektů, dutin a nehomogenit v materiálu, dále je možné ji použít na inspekci svarů kovových a plastových dílů, inspekci solárních článků a solárních panelů, zjišťování vnitřní struktury materiálu apod.

Hlavní výhodou IRNDT metody je možnost použití na různé materiály v široké škále průmyslových a výzkumných aplikací. Jedná se o rychlé, nedestruktivní a bezkontaktní měření.

Omezující podmínkou použití IRNDT metody je inspekční hloubka v souvislosti s velikostí a orientací defektu/trhliny/nehomogenity v materiálu.