Laboratoř laserového svařování

Laserové svařování kovů a plastů jsou moderní technologie spojování. Díky celé řadě výhod rozšiřuje laserové svařování možnosti návrhu a tím může zvýšit užitné vlastnosti svařované konstrukce. Mezi hlavní benefity laserového svařování patří rychlost, přesnost, omezení napětí a deformací, dobré vzhledové vlastnosti svaru.

Činnosti

  • analýza svařitelnosti kovových i nekovových materiálů
  • návrh vhodné technologie
  • vytvoření prototypových svařenců
  • provedení hodnocení jakosti svaru nedestruktivními (IRNDT, termovize) i destruktivními metodami (metalografická šetření, měření mikrotvrdosti)
  • doporučení pro nákup svařovací techniky
  • školení z oblasti laserového svařování

Aktuality

16.04.2019

Pozvánka na workshop: Reinforced Thermoplastics in Lightweight Structures and their Welding

Rádi bychom Vás pozvali na workshop, který se uskuteční v rámci projektu Česko-bavorské spolupráce na Ostbayerische Technische Hochschule v Regensburgu dne 15. května 2019. více →

12.04.2019

Jiří Martan prezentoval téma laserového svařování na Česko-bavorské konferenci v Plzni

Česko - bavorská konference pro výměnu poznatků a zkušeností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se konala na Západočeské univerzitě v Plzni 11. - 12. dubna 2019. Bylo prezentováno 16 českých a bavorských příspěvků. více →

14.03.2019

Ing. Jiří Martan, Ph.D. úspěšně obhájil habilitační práci

Člen našeho výzkumného týmu úspěšně zakončil habilitační řízení na Fakultě strojní ZČU v Plzni více →