Laboratoř laserového svařování

Laserové svařování kovů a plastů jsou moderní technologie spojování. Díky celé řadě výhod rozšiřuje laserové svařování možnosti návrhu a tím může zvýšit užitné vlastnosti svařované konstrukce. Mezi hlavní benefity laserového svařování patří rychlost, přesnost, omezení napětí a deformací, dobré vzhledové vlastnosti svaru.

Činnosti

  • analýza svařitelnosti kovových i nekovových materiálů
  • návrh vhodné technologie
  • vytvoření prototypových svařenců
  • provedení hodnocení jakosti svaru nedestruktivními (IRNDT, termovize) i destruktivními metodami (metalografická šetření, měření mikrotvrdosti)
  • doporučení pro nákup svařovací techniky
  • školení z oblasti laserového svařování

Aktuality

10.01.2018

Martin Kučera úspěšně obhájil disertační práci

Práce se věnuje tématu: Fyzikální procesy při laserovém značení a vliv na korozní odolnost korozivzdorných ocelí. více →

07.12.2017

Prezentace na konferenci Lasers, Optics & Photonics 2017

Ve dnech 15. - 17. 11. proběhl v Las Vegas, Nevada, USA 8. ročník mezinárodní konference se zaměřením na lasery, optiku a fotoniku. více →

04.12.2017

Jiří Martan zastupuje ZČU v Radě Evropské platformy Photonics21

Západočeská univerzita v Plzni, zastoupená Jiřím Martanem z výzkumného centra Nové technologie (NTC), byla zvolena členem Rady zúčastněných stran (Board of Stakeholders, BoS) Evropské technologické platformy Photonics21. více →