Laboratoř laserového zpracování povrchů

Laboratoř laserového zpracování povrchů se zaměřuje na modifikaci vlastností povrchu pomocí energie laseru. Laboratoř nabízí spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje laserových technologií povrchového zpracování, vývoj prototypů a technologických postupů i zakázkové zpracování dílů.

Laserové technologie povrchového zpracování využívají energie laseru k modifikaci povrchové struktury materiálu. Charakter laserového záření spolu s dalšími parametry je rozhodující pro výsledný efekt. Laserovým paprskem lze povrch prudce zahřát, přičemž rychlý odvod tepla do okolního materiálu způsobí jeho zakalení v tenké povrchové vrstvě. Větší vnesená energie může způsobit natavení povrchové vrstvy materiálu, která po ztuhnutí může změnit své vlastnosti. Přidáním materiálu za současného tavení lze povrchovou vrstvu legovat, implantovat do ní cizí částice nebo vytvořit souvislý povlak. Materiál povrchu lze naopak i odstranit v malém, přesně definovaném objemu a vytvořit tak na povrchu požadovanou texturu.

Výhodou laserových technologií povrchovým úprav je ve srovnání se standardními postupy zejména velmi malé tepelné ovlivnění, přesnost a reprodukovatelnost.

Zaměření