Laboratoř laserového zpracování povrchů

Laboratoř laserového zpracování povrchů se zaměřuje na modifikaci vlastností povrchu pomocí energie laseru. Laboratoř nabízí spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje laserových technologií povrchového zpracování, vývoj prototypů a technologických postupů i zakázkové zpracování dílů.

Laserové technologie povrchového zpracování využívají energie laseru k modifikaci povrchové struktury materiálu. Charakter laserového záření spolu s dalšími parametry je rozhodující pro výsledný efekt. Laserovým paprskem lze povrch prudce zahřát, přičemž rychlý odvod tepla do okolního materiálu způsobí jeho zakalení v tenké povrchové vrstvě. Větší vnesená energie může způsobit natavení povrchové vrstvy materiálu, která po ztuhnutí může změnit své vlastnosti. Přidáním materiálu za současného tavení lze povrchovou vrstvu legovat, implantovat do ní cizí částice nebo vytvořit souvislý povlak. Materiál povrchu lze naopak i odstranit v malém, přesně definovaném objemu a vytvořit tak na povrchu požadovanou texturu.

Výhodou laserových technologií povrchovým úprav je ve srovnání se standardními postupy zejména velmi malé tepelné ovlivnění, přesnost a reprodukovatelnost.

Zaměření

Laboratoř měří také tribologické vlastnosti a je zaměřena na analýzy charakteru povrchu, odolnosti proti opotřebení, koeficientu tření a měření souvisejících mechanických vlastností. Laboratoř nabízí spolupráci zejména v oblasti výzkumu a vývoje povrchových vrstev, kontroly kvality výsledků povrchového zpracování či povlakování i měření formou komerčních zakázek.

Zaměření