Zařízení

Diskový laser Trumpf TruDisk 8002

Diodově buzený pevnolátkový diskový laser o výkonu maximálně 5,3 kW. Vlnová délka laserového záření je 1030 nm. Laserový zdroj disponuje celkem čtyřmi výstupy do flexibilních optických vláken o minimálním průměru 200 μm a délce 20 m s možností připojení technologických hlav.

Technické parametry

Výkon
160 - 5300 W
Vlnová délka
1030 nm
Kvalita svazku (BPP)
8 mm.mrad
Minimální průměr optického vlákna
200 μm
Výstupy
Celkem 4 optické výstupy, LLK-D konektory
Stabilita výkonu
+/- 1%
Provozní režim
kontinuální, modulovaný s délkou pulsu min 0,3 ms

Skenovací hlava Scanlab intelliWELD 30 FC

Skenovací hlava se používá pro povrchové kalení či přetavování povrchu.

Průměr laserového svazku ve fokusu
cca 800 μm
Velikost skenovacího pole
eliptické, poloosy 190 × 160 mm
Rozsah z-tové korekce
+/- 70 mm
Pracovní vzdálenost
544 mm
Maximální rychlost skenování
až 20 m/s

Povlakovací hlava Precitec YC52 + podavač prášku GTV PF 2/2 MH

Systém pro laserové povlakování.

  • Velikost laserového spotu 1.26 – 3.37 mm (přivedené 600 um vlákno)
  • Koaxiální, 4-cestné přivedení prášku
  • Možnost přivedení 2 ochranných plynů
  • Podavač prášku se dvěma zásobníky

Pevnolátkový HPDD laser

Přímý diodový laser o maximálním výkonu 4,3 kW. Vlnová délka laserového záření je 808 nm. Laserová hlava obsahuje 4 oddělené diodové moduly o výkonech mezi 1050 – 1100 W.

Technické parametry

Max. výkon
4300 W
Vlnová délka
808 nm
Stabilita výkonu
+/- 1%/hod
Pracovní vzdálenost
90 mm
Rozměry laserového spotu
12x1 mm
Provozní režim
kontinuální, modulovaný s délkou pulsu min 1 ms
Maximální opakovací frekvence
350 Hz

Průmyslový manipulátor Fanuc M-710iC

Jednoosé rotační polohovadlo Fanuc s nosností do 1 tuny

Průmyslový pikosekundový zelený laser s příslušenstvím

Pevnolátkový diodami čerpaný plátkový laser s ultra krátkou délkou pulzu. Díky optimální kombinaci tvaru krystalů, chlazení a tvaru rezonátoru je tento laser kompaktní, má vysokou účinnost a vysoký faktor zesílení. Disponuje také vysokou kvalitou paprsku.

Technické parametry

Výkon
12 W
Vlnová délka
532 nm
Kvalita svazku (M2)
1.1
Stabilita energie pulzu
2% RMS
Délka pulzu
10 ps

Skenovací hlava Scanlab intelliSCAN III 14

Průměr laserového svazku ve fokusu
12 nebo 28 μm podle použitého objektivu 100 nebo 255 mm
Velikost skenovacího pole
50x50 nebo 170x170 mm podle použitého objektivu 100 nebo 255 mm
Maximální rychlost skenování
až 8 m/s

Unikátní nanosekundový infračervený laser s příslušenstvím

Jedná se o bezúdržbový Q-spínaný pulzní Ytterbiový vláknový laser pro OEM aplikace. Laserové záření je vedeno ohebným vláknem chráněným kovovým pláštěm. Laserové záření z vlákna je kolimováno a může být zaostřeno do spotu o průměru několik desítek mikrometrů.

Technické parametry

Výkon
500 W
Vlnová délka
1064 nm
Kvalita svazku (M2)
1.2
Délka pulzu
110 ns

Skenovací hlava Scanlab intelliSCAN 30

Průměr laserového svazku ve fokusu
30 nebo 63 μm podle použitého objektivu 255 nebo 635 mm
Velikost skenovacího pole
82x82 nebo 330x330 mm podle použitého objektivu 255 nebo 635 mm
Rozsah z-tové korekce
+/- 210 mm
Maximální rychlost skenování
až 35 m/s

Tribometr CETR UMT 3

Tribometr CETR UMT 3

Tribometr CETR UMT3 umožňuje měření koeficientu tření v kombinaci s různými materiály protikusu. Měření může být realizováno v několika konfiguracích vzájemného pohybu: vratný lineární oscilační pohyb, kruhový nevratný pohyb, v širokém rozsahu zatížení, za sucha či v přítomnosti maziva, za pokojové či vysoké teploty.

High Temperature Tribometr CSEM

High Temperature Tribometr CSEM

High Temperature Tribometr CSEM umožňuje měření koeficientu tření v kombinaci s různými materiály protikusu. Měření je realizováno v konfiguraci vzájemného rotačního pohybu v širokém rozsahu zatížení, za sucha či v přítomnosti maziva, za pokojové či vysoké teploty.

Tvrdoměr CETR UMT 2

Tvrdoměr CETR UMT 2

Tvrdoměr CETR UMT 2 umožňuje měřením odolnosti proti vnikání cizího tělesa do materiálu stanovit hodnoty tvrdosti HV, HB, HRC. Dále umožňuje měření indentační lomové houževnatosti. V kombinaci s pohybem vzorku umožňuje hodnotit odolnost proti poškrábání či přilnavost tenkých povrchových vrstev – tzv. scratch test.

Dry sand/ruber wheel tester

Dry sand/ruber wheel tester

Dry sand Rubber Wheel Test umožňuje hodnotit odolnost materiálu proti abrazivnímu opotřebení. Zařízení je zkonstruováno tak, aby odpovídalo požadavkům měření podle normy ASTM G-65. Principem testu je měření váhového úbytku vzorků materiálu, namáhaného srovnatelnými podmínkami za využitím Al2O3 abraziva. Přepočet váhového úbytku na objemový pomocí měrné hustoty testovaného materiálu umožňuje vzájemné porovnání odolnosti proti abrazivnímu opotřebení různých materiálů.

Solid particle erosion tester

Solid particle erosion tester

Zařízení pro hodnocení erozní odolnosti materiálů využívá principu centrifugy. Abrazivní částice Al2O3 jsou pomocí otáčení disku urychlovány a dopadají na povrch vzorků vysokou rychlostí. Nastavení sklonu vzorků vůči směru dopadu abraziva umožňuje měřit erozní odolnost materiálu pod různými úhly.

3D digitální optický mikroskop Hirox KH-7700

3D digitální optický mikroskop Hirox KH-7700

Hirox KH-7700 digitální mikroskop pro 2D i 3D makro i mikroskopické analýzy. Kromě klasických možností nabízí rozšířené funkce, jako je třírozměrný zobrazování obrazu, měření profilu povrchu a 360 ° zobrazování objektů pomocí rotačního adaptéru a nahrávání videa.

Profilometr KLA-Tencor P-6

Profilometr KLA-Tencor P-6

Profilometr KLA-Tencor P-6 umožňuje analýzu povrchové morfologie. Charakterizuje drsnost a vlnitost povrchů, umožňuje přesné měření profilů stop po opotřebení.

MTS Nanoindenter XP

MTS Nanoindenter XP

Měření s tvrdost s využitím snímání hloubky proniknutí indentoru umožňuje měření ve velmi malých objemech materiálu. Je vhodné pro obzvláště jemné materiály a tenké vrstvy. Kromě tvrdosti lze stanovit i další elasticko-plastické charakteristiky, jako např. Youngův modul pružnosti.

Zařízení pro měření zbytkových napětí HBM SINT MTS3000

Zařízení pro měření zbytkových napětí HBM SINT MTS3000

Vysokorychlostní odvrtávací zařízení HBM SINT MTS3000, měří uvolněné deformace pomocí odporových tenzometrických růžic. Odvrtávání se provádí v postupných krocích a zjišťuje se hloubkový profil napětí. Vyhodnocení zbytkových napětí je prováděno pomocí vlastního vyvinutého softwaru integrální metodou nebo metodou ekvivalentních homogenních napětí na základě postupu podle normy ASTM E837, případně podle uživatelských kalibračních koeficientů. Výsledkem je standardizovaná zpráva z měření.

Stand

Testovací stand

Testovací stand umožňuje realizovat testy rotačních třecích systémů při konstantních či proměnných otáčkách až do 1465 ot./minutu. Součástí standu je setrvačník s přídavnými obručemi, kterými lze měnit setrvačný moment soustavy od 17,5 kg.m2 do 30 kg.m2. Pro vytvoření třecí síly je k dispozici hydraulický systém s řízeným hydraulickým válcem. Stand nabízí širokou paletu způsobů řízení, od manuálního volbou rychlosti a tlaku v hydraulickém systému po plně automatický skrze sekvence kroků, kde krok mů