Laboratoř měření optických vlastností

Laboratoř optických vlastností se zaměřuje na přesné analýzy širokého spektra optických vlastností (emisivita, odrazivost, propustnost, pohltivost). Laboratorní i průmyslové vzorky je možné analyzovat v rozsahu vlnových délek od ultrafialové do infračervené oblasti záření za pokojových i vysokých teplot.

Zaměření

  • emisivita, odrazivost, propustnost, pohltivost
  • ultrafialová až infračervená oblast záření
  • pokojové i vysoké teploty
  • laboratorní i průmyslové aplikace
  • nabídka pro externí subjekty (analýzy, vývoj metod měření, konzultace)
  • interní využití (vývoj laserových technologií zpracování materiálů, vývoj metod infračervené termografie)

Aktuality

21.11.2017

Naše příspěvky na konferenci TERMOGRAFIE V PRAXI 2017

Naši pracovníci přednesli příspěvky zaměřené na vlastní produkty značky LabIR: barvy pro termovizní aplikace a software pro termovizní měření. více →

11.07.2017

Významný úspěch maturitní práce prováděné v naší Laboratoři optických vlastností

Student Marek Bistřický z gymnázia GASOS Rokycany se svojí maturitní prací "Optické vlastnosti laserově zpracovaných povrchů" dosáhl výborných výsledků v krajském i celostátním kole soutěže SOČ. více →

02.05.2017

Podílíme se na směřování budoucího výzkumu v Evropě

Účastnili jsme se setkání technologické platformy Photonics21 v Bruselu, kde hlavním úkolem bylo společná příprava dalšího rámcového programu po Horizon 2020 od roku 2021. více →