Laboratoř měření optických vlastností

Laboratoř optických vlastností se zaměřuje na přesné analýzy širokého spektra optických vlastností (emisivita, odrazivost, propustnost, pohltivost). Laboratorní i průmyslové vzorky je možné analyzovat v rozsahu vlnových délek od ultrafialové do infračervené oblasti záření za pokojových i vysokých teplot.

Zaměření

  • emisivita, odrazivost, propustnost, pohltivost
  • ultrafialová až infračervená oblast záření
  • pokojové i vysoké teploty
  • laboratorní i průmyslové aplikace
  • nabídka pro externí subjekty (analýzy, vývoj metod měření, konzultace)
  • interní využití (vývoj laserových technologií zpracování materiálů, vývoj metod infračervené termografie)

Aktuality

10.10.2019

NTC představuje výzkumné a vývojové projekty z česko-bavorského příhraničí na výstavě 25 let společně…

více →

26.08.2019

Termoden 2019 Zaječí

ATD ČR, z.s. a její odborná skupina termografie, SŠP ZČU Plzeň a SŠP VŠB-TU Ostrava pořádají profesně pracovní setkání certifikovaných osob pro funkci technik diagnostik termografie "Termoden 2019". více →

14.03.2019

Ing. Jiří Martan, Ph.D. úspěšně obhájil habilitační práci

Člen našeho výzkumného týmu úspěšně zakončil habilitační řízení na Fakultě strojní ZČU v Plzni více →