Aplikace

oblasti použití a používané veličiny

Přenos tepla radiací (výpočty a aplikace)

totální emisivita, solární pohltivost

Laserová technika, optika

spektrální pohltivost/propustnost/odrazivost materiálů na vlnových délkách různých laserů a optických zdrojů

Bezkontaktní měření teploty

pásmová/efektivní emisivita pro termovizní aplikace a IR detektory

Skla budov, automobilů, světlometů

solární propustnost a integrovaná propustnost/odrazivost


Odvětví

Letecký/kosmický průmysl
zlatý povlak na niklové slitině (nízká emisivita), superslitiny, povlaky rotační rentgenové anody (vysoká emisivita)
Automobilový průmysl
hliníkové povlaky ve světlometech (vysoká odrazivost), pohltivost a emisivita materiálů interiéru automobilů
Strojní průmysl
propustnost/pohltivost plastů pro laserové svařování plastů, teplotní kontrola v průběhu výroby (emisivita hliníkových struktur letadel a satelitů, plášťů elektroniky, rámů oken, plechovek na nápoje, automobilových rámů, bloků motorů a karoserie)
Stavebnictví
povlakovaná bytová skla (nízkoemisní povlaky, solární kontrola, tepelná izolace), posuzování nových materiálů používaných ve stavebnictví
Dopravní infrastruktura
emisivita vozovek
Hutní průmysl
vysoceemisní povlaky stěn pecí, vysokoteplotní taveniny (emisivita)
Fotovoltaika
SiO/Al/sklo (solární články, panely, fotovoltaické povrchy)
Optické/laserové komponenty
Antireflexní a vysoceodrazivé vrstvy, optická okénka, čočky, zrcadla, děliče svazku
Bezkontaktní měření teploty
emisivita měřeného materiálu (části strojů, výrobků, budov, suroviny), vysoceemisivní povlaky pro termovizní aplikace

Zkoumané materiály

  • vysoceemisivní a nízkoemisivní povlaky
  • vysoceodrazivé a antireflexní povlaky
  • plasty
  • skla
  • kovy
  • polopropustné a nepropustné materiály
  • povlaky tepelných bariér – TBC