Optické vlastnosti materiálů a výrobků

Znalost optických vlastností je klíčová v mnoha průmyslových a vědních aplikacích jako jsou např. bezkontaktní měření teploty, modelování přenosu tepla, laserové technologie, optika (zrcadla, čočky, optická okénka), energetika, stavebnictví, fotovoltaický průmysl, kosmický průmysl a mnoho dalších.

Naše laboratoř se zaměřuje na přesné analýzy širokého spektra optických vlastností laboratorních i průmyslových vzorků v rozsahu vlnových délek od ultrafialové do infračervené oblasti záření za pokojových i vysokých teplot. Analýzy optických vlastností jsou prováděny jednak pro externí subjekty a jednak nacházejí interní využití ve vývoji laserových technologií zpracování materiálů a vývoji metod infračervené termografie.


Popis vlastností

Optické vlastnosti charakterizují odezvu materiálů na dopadající elektromagnetické záření. Pro každý materiál platí, že dopadající záření je materiálem částečně propuštěno, částečně odraženo a částečně pohlceno (absorbováno). Optické vlastnosti definující odezvy materiálu na dopadající záření lze označit za propustnost, odrazivost a pohltivost (absorptivitu).

Pohlcené záření je přeměněno v teplo a pro zachování termodynamické rovnováhy opět vyzářeno. Relativní schopnost materiálu vyzařovat (emitovat) záření materiálu je označována jako emisivita (emitance).

Optické vlastnosti obecně závisí na:

Dopadajícím záření
vlnové délce, směru dopadu a polarizaci
Materiálu
typu materiálu, chemickém složení, struktuře, stavu povrchu a teplotě