Publikace

Články v časopisech

 • R. Polanský, R. Soukup, J. Řeboun, J. Kalčík, D. Moravcová, L. Kupka, M. Švantner, P. Honnerová, A. Hamáček A novel large-area embroidered temperature sensor based on an innovative hybrid resistive thread Sensors and Actuators A: Physical, Vol. 265, 2017, pp. 111-119
 • P. Honnerová, J. Martan, M. Honner Uncertainty determination in high-temperature spectral emissivity measurement method of coatings Applied Thermal Engineering, Vol. 124, 2017, pp. 261-270
 • P. Honnerová, J. Martan, Z. Veselý, M. Honner Method for emissivity measurement of semitransparent coatings at ambient temperature Scientific Reports, Vol. 7, 2017, 1386 (14pp).
 • P. Honnerová, Z. Veselý, M. Honner Experimental mathematical model as a generalization of sensitivity analysis of high temperature spectral emissivity measurement method Measurement, Vol. 90, 2016, pp. 475-482
 • M. Švantner, P. Honnerová, Z. Veselý The influence of furnace wall emissivity on steel charge heating Infrared Physics and Technology, Vol. 74, 2016, pp. 63-71
 • M. Honner, P. Honnerová, M. Kučera, J. Martan Laser scanning heating method for high-temperature spectral emissivity analyses Applied Thermal Engineering, Vol. 94, 2016, pp. 76-81
 • Z. Veselý, P. Honnerová, J. Martan, M. Honner Sensitivity analysis of high temperature spectral emissivity measurement method Infrared Physics & Technology, Vol. 71, 2015, pp. 217-222
 • Honner M., Honnerova P. Survey of emissivity measurement by radiometric methods. Applied Optics, Vol. 54, 2015, pp. 669-683.
 • Honnerová P., Martan J., Kučera M., Honner M., Hameury J. New experimental device for high-temperature normal spectral emissivity measurements of coatings. Meas. Sci. Technol., Vol. 25, 2014, 095501 (9pp).
 • Mauer M., Kalenda P., Honner M., Vacikova P. Composite fillers and their influence on emissivity. Physics Procedia, Vol. 44, 2013, pp. 262 – 269.
 • Mauer M., Kalenda P., Honner M., Vacíková P. Composite fillers and their influence on emissivity. Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol. 73, 2012, pp. 1550-1555.
 • Veselý Z., Honner M. HPL-TE method for determination of coatings relative total emissivity. Sensitivity analysis of the influences of method parameters. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 79, 2011, pp. 957-962.
 • Martan J., Semmar N., Boulmer-Leborgne C. IR radiometry optical system view factor and its application to emissivity investigations of solid and liquid phases. Int. J. Thermophysics, Vol. 28, 2007, pp. 1342-1352.
 • Martan J., Cibulka O., Semmar N. Nanosecond pulse laser melting investigation by IR radiometry and reflection-based method. Applied Surface Science, Vol. 253, 2006, pp. 1170-1177.

Příspěvky na konferencích

 • Martan J., Honnerová P., Veselý Z., Honner M. Měření spektrální emisivity za pokojové teploty. Prezentace na konferenci Termografie v praxi, 2013, s. 1-12.
 • Martan J., Vacíková P. Absolutní měření emisivity za pokojové teploty. Prezentace na konferenci Molekulová spektroskopie, 2011, s. 1-18.
 • Veselý Z., Honner M. HPL-TE metoda určování relativní totální emisivity povlaků. Citlivostní analýza vlivu parametrů metody. Sborník konference Vrstvy a povlaky. Digital Graphic, Trenčín, 2011, s. 175-180.
 • Vacíková P., Honner M. On the heating and temperature measurement for high temperature emissivity analyses of coatings. Poster na konferenci European Conference on Thermophysical Properties, 2011.
 • Veselý Z., Honner M. HPL-TE method for determination of coatings relative total emissivity. Sensitivity analysis of the influences of method parameters. ICTE 2011: International Conference on Thermal Engineering, 2011. Sborník konference nevydáván, místo toho vybrané příspěvky byly publikovány v časopise World Academy of Science, Engineering and Technology.
 • Vacíková P., Honner M., Šroub J. High temperature emissivity measuring method using HPDD laser heating. Poster na konferenci Vrstvy a povlaky, 2009.
 • Martan J., Vacíková P., Vostřák M. Měření absolutních hodnot spektrální odrazivosti a propustnosti difuzních vzorků – problém a vývoj metody. Prezentace na konferenci Molekulová spektroskopie, 2008, s. 1-19.
 • Vacíková P., Honner M., Martan J. Měření teplotních a spektrálních závislostí emisivity povlaků. Sborník konference Vrstvy a povlaky. Digital Graphic, Trenčín, 2008, s. 168-173.
 • Vacíková P., Honner M. Metoda měření normálové pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. Sborník konference Vrstvy a povlaky. Digital Graphic, Trenčín, 2007, s. 137-140.
 • Litoš Pa., Honner M., Kuneš J. Problém emisivity při bezkontaktním měření teplot. Učební texty kurzu Modelování a měření v termomechanice kontinua. VTS Škoda Výzkum, Plzeň, 2004, s. 139-144.

Knihy, skripta

 • Kuneš J., Veselý Z., Honner M. Tepelné bariéry. Academia, Praha, 2003, 299 s.
 • Honner M. Měření ve fyzikálních technologiích. Texty k laboratorním cvičením. Skriptum. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2003, 144 s.

Habilitační práce

 • Honner M. Infračervená kvantitativní termografie ve výzkumu fyzikálních technologií. Habilitační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2004, 166 s.

Disertační práce

 • Tesař J. Termografie v plazmových a laserových technologiích. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2014, 173 s.
 • Vacíková P. Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2013, 154 s.
 • Litoš Petr Kvantové detektory a měření dynamických teplotních polí. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008, 116 s.
 • Litoš Pavel Měření emisivity a teplotních polí ve fyzikálních technologiích. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2006, 106 s.
 • Martan J. Thermo-kinetic model of laser-material interaction in the form of criteria equations. Ph.D. thesis. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2005, 153 s.
 • Veselý Z. Termomechanické procesy v heterogenní vrstvenné struktuře tepelné bariéry při tepelném rázu. Disertační práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2002, 171 s.

Bakalářské práce

 • Vostřák M. Spektrometrická měření propustnosti tepelného záření plasty. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008, 39 s.