Nabízené služby

Laboratoř měření optických vlastností nabízí pro externí subjekty analýzy optických vlastností pevných materiálů. Dodané vzorky je možné u nás změřit pomocí standardizovaných komerčně dostupných metod anebo pomocí metod, které jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje. Samozřejmostí je předaný výsledek ve formě spektrálního průběhu hodnoty příslušné veličiny doplněný o nejistotu měření.

Nabízíme vývoj měřícího systému pro Vaší aplikaci

Pro společné projekty laboratoř nabízí výzkum a vývoj optických metod pro speciální aplikace. Může se jednat o laboratorní i provozní měření.

Nabízíme měření následujících vlastností

 • Odrazivost

  • přímá nebo difuzní
  • UV (ultrafialová) až IR (infračervená) oblast spektra
 • Propustnost

  • přímá nebo difuzní
  • UV až IR oblast spektra
 • Emisivita

  • propustné a nepropustné materiály
  • za vysoké nebo pokojové teploty
  • IR oblast spektra
 • Pohltivost

  • přímá nebo difuzní
  • UV až IR oblast spektra

Měříme dle norem:

ASTM E1980
výpočet SRI (Solar Reflectance Index)
ASTM E903
měření solární pohltivosti, odrazivosti a propustnosti
ASTM E408
měření totální emisivity
ČSN EN 17502
měření odrazivosti usní

Chci nabídku

Poptejte nás a my vám obratem zašleme nabídku na měření vašich vzorků.

Kontaktujte nás!