Nabízíme měření emisivity

Emisivita za vysoké teploty v závislosti na teplotě

(rozsah IR)

Měřené veličiny

 • spektrální normálová emisivita
 • efektivní normálová a úhlová emisivita (pro konkrétní termovizní kameru či detektor)

Počítané veličiny

 • pásmová normálová emisivita
 • totální normálová emisivita

Emisivita za pokojové teploty

(rozsah IR)

Emisivita je stanovena nepřímou metodou na základě měření odrazivosti a propustnosti materiálů.

Difúzní a spekulární vzorky

 • spektrální normálová emisivita (norma ASTM E408)
 • pásmová normálová emisivita
 • totální normálová emisivita (norma ASTM E408)
 • spektrální hemisférická emisivita (aproximace úhlové závislosti)
 • pásmová hemisférická emisivita (aproximace úhlové závislosti)
 • totální hemisférická emisivita (aproximace úhlové závislosti, norma ASTM E408)
 • Solar Reflectance Index (SRI, norma ASTM E1980, pro výpočet potřeba znát také solární odrazivost)

Spekulární vzorky

 • spektrální normálová a úhlová emisivita
 • pásmová normálová a úhlová emisivita
 • totální normálová a úhlová emisivita
 • spektrální hemisférická emisivita
 • pásmová hemisférická emisivita
 • totální hemisférická emisivita

Máte zájem o měření emisivity?

V případě, že máte laboratorní nebo průmyslové vzorky, a potřebujete změřit emisivitu, neváhejte nás poptat.

Kontaktujte nás!