Laboratoř měření teplotních polí

Laboratoř měření teplotních polí se zabývá měřením teplot objektů a jejich povrchů kontaktním a bezkontaktním způsobem. Naše pracoviště disponuje širokým spektrem kontaktních měřicích zařízení (termočlánky, ústředny) a bezkontaktních zařízení (termovizní kamery, pyrometry).

Měření teploty v definovaných místech je důležité pro monitoring, kontrolu či řízení procesů, při kterých dochází k teplotním změnám materiálů. Znalost teplotního pole umožňuje optimálně nastavit výrobní proces a zlevnit tak průmyslovou výrobu. Optimalizací parametrů je možné zkrátit čas zpracování, uspořit energii a snížit počet zmetků.

Zaměření

  • přesná laboratorní i terénní měření teplot
  • měření teplotních polí pomocí termovizních kamer
  • měření emisivity materiálů pro termovizní a jiná bezkontaktní měření
  • návrh řešení online termovizní kontroly ve výrobní lince
  • vývoj vlastního termovizního software
  • měření teplot pomocí termočlánků
  • návrh a využití tepelných box bariér
  • testování komponent

Aktuality

01.11.2019

Na setkání certifikovaných osob pro funkci TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE (Termoden 2019) jsme představili novou termokameru LabIR a projekt Termovize do škol

více →

11.10.2019

Získali jsme osvědčení pro schválené školící pracoviště v oblasti technik diagnostik termografie

Nabízíme školení a vzdělávání k přípravě na certifikaci a recertifikaci osob technik diagnostik termografie, nezávislou a odbornou pomoc pro absolventy a řešení společných projektů výzkumu a vývoje. více →

10.10.2019

NTC představuje výzkumné a vývojové projekty z česko-bavorského příhraničí na výstavě 25 let společně…

více →