Laboratoř měření teplotních polí

Laboratoř měření teplotních polí se zabývá měřením teplot objektů a jejich povrchů kontaktním a bezkontaktním způsobem. Naše pracoviště disponuje širokým spektrem kontaktních měřicích zařízení (termočlánky, ústředny) a bezkontaktních zařízení (termovizní kamery, pyrometry).

Měření teploty v definovaných místech je důležité pro monitoring, kontrolu či řízení procesů, při kterých dochází k teplotním změnám materiálů. Znalost teplotního pole umožňuje optimálně nastavit výrobní proces a zlevnit tak průmyslovou výrobu. Optimalizací parametrů je možné zkrátit čas zpracování, uspořit energii a snížit počet zmetků.

Zaměření

  • přesná laboratorní i terénní měření teplot
  • měření teplotních polí pomocí termovizních kamer
  • měření emisivity materiálů pro termovizní a jiná bezkontaktní měření
  • návrh řešení online termovizní kontroly ve výrobní lince
  • vývoj vlastního termovizního software
  • měření teplot pomocí termočlánků
  • návrh a využití tepelných box bariér

Aktuality

22.11.2017

Nový software pro spojování termogramů: LabIR® THERMOSTITCH

Software je profesionálním nástrojem pro spojování termovizních snímků. Výsledkem je plnohodnotný radiometrických soubor vhodný pro přehlednou a srozumitelnou prezentaci naměřených termografických dat. více →

21.11.2017

Naše příspěvky na konferenci TERMOGRAFIE V PRAXI 2017

Naši pracovníci přednesli příspěvky zaměřené na vlastní produkty značky LabIR: barvy pro termovizní aplikace a software pro termovizní měření. více →

02.05.2017

Podílíme se na směřování budoucího výzkumu v Evropě

Účastnili jsme se setkání technologické platformy Photonics21 v Bruselu, kde hlavním úkolem bylo společná příprava dalšího rámcového programu po Horizon 2020 od roku 2021. více →