Aplikace

Měření teplotního pole, tj. povrchové teploty objektu, lze provádět pomocí bezkontaktních měřicích zařízení. Mezi bezkontaktní měřicí přístroje řadíme termovizní kamery, pyrometry a infračervené detektory. Činnost detektorů těchto přístrojů je založena na zachycení infračerveného záření, které vydává každé těleso o teplotě vyšší než absolutní nula (-273,15°C, 0 K).

Bodová měření teploty, měření uvnitř těles a v kapalinách lze provádět kontaktním způsobem. Nejrozšířenější metodou kontaktního měření teploty je použití termočlánku zapojeného do měřicí ústředny, dále lze je možné použít odporové snímače, termistory či polovodičové snímače. Kontaktní měřicí přístroje jsou založeny na vzájemném dotyku čidla a měřeného objektu.

Měření teplot, ať už kontaktními či bezkontaktními metodami, patří mezi hlavní specializace odboru TTP Výzkumného centra – Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni.

Oblasti použití

Technologie objemového zpracování materiálu

 • kalení hřídele
 • ohřev sochorů v průběžné peci a válcování
 • vulkanizace plášťů pneumatik
 • tvarování plastových akusticko-izolačních dílů

Technologie povrchového zpracování materiálu

 • HVOF nástřik otěruvzdorných povlaků
 • měření tepelné vodivosti povlaků
 • žárové testy povlakových tepelných bariér

Technologie obrábění

 • vysokorychlostní frézování otvorů
 • obrábění pulsním laserem

Elektrotechnické systémy

 • horkovzdušné pájení kontaktů elektronického obvodu
 • ohřev tenzometrů při měření v můstkovém zapojení

Odvětví

Laserové technologie
 • kalení
 • svařování
  • plastů
  • kovů
 • značení, gravírování
Prediktivní údržba/kontrola
 • elektrických zařízení a rozvaděčů
 • mechanických strojů
 • potrubí
 • solárních panelů/článků
 • staveb
Letecké snímkování
Medicína
 • veterinární
 • lidská