Služby

Laboratoř měření teplotních polí nabízí pro externí subjekty laboratorní, terénní a průmyslová měření teplotních polí a k nim potřebné analýzy optických vlastností měřených objektů – především měření emisivity. Na našem pracovišti bylo vyvinuto speciální zařízení pro měření teplotní a úhlové závislosti emisivity pomocí termovizní kamery. Analýza spektrální, úhlové a teplotní závislosti emisivity je prováděna také pomocí optického spektrometru.

Nabízíme teoretické i praktické školení v oblasti kontaktního a bezkontaktního měření teplot.

Vývoj měřicího systému pro vaši aplikaci

Pro společné projekty laboratoř nabízí návrh řešení, výzkum a vývoj metod měření teplotních polí pro průmyslové i speciální aplikace. Může se jednat o laboratorní i provozní měření. Zabýváme se měřením teplot pro optimalizaci průmyslové výroby, snížení nákladů a zrychlení produkce.

Nabízíme online řešení termovizní kontroly ve výrobní lince doplněné o námi vyvinutý software, který provede kontrolu každého dílu a signalizuje, zda byl díl vyroben s požadovanými parametry. Systém umožňuje optimální nastavení výrobního procesu pro maximální efektivitu a minimalizaci počtu zmetků. Následná nepřetržitá kontrola odhalí případné problémy způsobené např. kolísající kvalitou vstupních surovin.

Máme zkušenosti s návrhem tepelných box bariér pro měření za vysokých teplot např. v pecích. Tepelné box bariéry umožňují měření při teplotách kolem 1000 °C po dobu několika hodin. Na základě měření je možné optimalizovat parametry tepelného zpracování, dosáhnout lepších a stabilních výsledků, či uspořit energii při ohřevu vsádky.