Laboratoř měření tribologických vlastností

Laboratoř měření tribologických vlastností je zaměřena na analýzy charakteru povrchu, odolnosti proti opotřebení, koeficientu tření a měření souvisejících mechanických vlastností. Laboratoř nabízí spolupráci zejména v oblasti výzkumu a vývoje povrchových vrstev, kontroly kvality výsledků povrchového zpracování či povlakování i měření formou komerčních zakázek.

Zaměření