Testování komponent

Laboratoř tribologických vlastností nabízí testování kompletních či částečných celků automobilových brzd dle metodiky SAE J2522 či dle zákazníkem navržených sekvencí.

Přístrojové vybavení a znalosti umožňují realizovat testování komponent zaměřených nejen na tribologické procesy, ale v širším pohledu na testy, kde vyhodnocovanou veličinou je teplota měřená kontaktním či bezkontaktním způsobem. Příkladem aplikace je stanovení prostupů tepla deskovým materiálem s oblastmi obsahujícím různé konstrukční prvky výrazně materiálové odlišné od základní desky.