Odolnost proti opotřebení

Opotřebení je ztráta materiálu z povrchu, přenos materiálu z jednoho povrchu na druhý nebo pohyb materiálu v rámci jedné plochy. Poškození pevného povrchu, obvykle zahrnuje progresivní ztrátu materiálu, v důsledku relativního pohybu mezi tímto povrchem a kontaktní látkou nebo látkami. Podle typu vzájemného kontaktu a pohybu těles se opotřebení realizuje různým mechanismem, např. adhezivním, abrazivním, erozivním, ...

Opotřebení není materiálová vlastnost, nicméně je to odezva systému. Odolnost povrchů proti opotřebení je však důležitým parametrem přímo ovlivňující životnost komponent. Míra opotřebení materiálu závisí na kontaktních podmínkách, takových jako je materiál protikusu, tlak v místě kontaktu, kluzné rychlosti, tvaru kontaktu, tuhost odpružení, prostředí a mazivu.

Odolnost proti opotřebení závisí na:

 • Materiálu zkoušeného vzorku i protikusu
 • Morfologie povrchu
 • Tlaku v místě kontaktu
 • Kluzné rychlosti
 • Tvaru kontaktu
 • Tuhosti odpružení
 • Prostředí (teplota, stupeň zašpinění, …)
 • Mazivu

Rozdělení opotřebení

Odolnost proti opotřebení podle režimu mechanismu opotřebení:

 • Mechanické
 • Chemické
 • Tepelné

Odolnost proti opotřebení podle typu mechanismu opotřebení:

 • Adhezivní (porušování povrchových adsorpčních a oxidových vrstev a vznik adhezívních mikrospojů, které jsou vzápětí rozrušovány.)
 • Abrazivní
 • Erozivní
 • Kavitační
 • Únavové
 • Vibrační

Možné aplikace měření

 • Zjišťování odolnosti proti opotřebení je vhodné pro všechny typy materiálů a součásti jako ložiska, převodové ústrojí, těsnění, součásti dopravních systémů (části spalovacích motorů, hnací ústrojí, brzdy, pneumatiky, tryskový motor), průmyslové a těžební stroje (kompresory, řezné nástroje, raznice, lisy, formy), lékařský a zubní materiál, elektrické kontakty a polovodiče.
 • Volba optimální podmínek a parametrů (materiály, povlaky, úprava povrchů – texturování, maziva)
 • Měření odolnosti proti opotřebení
 • Vliv jednotlivých parametrů na odolnost proti opotřebení

Nabídka měření

 • Metoda Ball-on-flat (fretting) ASTM G133-05 možnosti měření za pokojové/vysoké teploty nebo s/bez mazivem
 • Metoda Block-on-ring ASTM G77-05 možnosti měření s/bez mazivem
 • Metoda Pin-on-disc ASTM G99 možnosti měření za pokojové/vysoké teploty nebo s/bez mazivem
 • Metoda Dry Sand Rubber Wheel Test ASTM G-65 měření odolnosti proti abrazivnímu opotřebení
 • Měření odolnosti proti eroznímu opotřebení pevnými částicemi pod různým úhlem dopadu erodentu
 • Měření profilu povrchu pomocí 3D optického mikroskopu a profilometru