Služby

Laboratoř měření tribologických vlastností nabízí spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje povrchových vrstev průmyslovým partnerům i výzkumným pracovištím.

Průmyslovým partnerům nabízíme spolupráci při vývoji technologií povrchových úprav, kontrolu kvality výsledků povrchového zpracování i měření formou komerčních zakázek.

Výzkumným pracovištím nabízíme spolupráci v rámci výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu, na smluvním základě nebo formou účasti na společných dotačních projektech ČR a EU.

Nabízíme měření tribologických vlastností pomocí zkoušek odolnosti proti abrazivnímu a erozivnímu opotřebení, kluzných vlastností povrchů materiálů za sucha i v lubrikovaných podmínkách, za pokojové i vysoké teploty, analýzy mikrostruktury a profilu povrchu a měření souvisejících mechanických vlastností.

  • Měření odolnosti proti adhezivnímu opotřebení a koeficientu tření bez i s přítomností maziva, při teplotách až do 700°C dle ASTM G-99 (Pin-on-Disc test)
  • Měření odolnosti proti kluznému opotřebení a koeficietu tření bez i s přítomností maziva dle ASTM G-77 (Block-on-Ring test)
  • Měření odolnosti proti frettingu a koeficietu tření až do teplot 900°C bez i s přítomností maziva dle ASTM G-133 (Linearly reciprocating sliding wear test)
  • Měření odolnosti proti abrazivnímu opotřebení dle ASTM G-65 (Dry Sand Rubber Wheel Test)
  • Měření odolnosti proti eroznímu opotřebení pevnými částicemi pod různým úhlem dopadu erodentu
  • Měření vnitřního pnutí odvrtávací metodou
  • Měření profilu povrchu pomocí 3D optického mikroskopu a profilometru