Vysokorychlostní záznam procesů

Vysokorychlostní nebo také rychloběžné digitální kamery umožňují záznam dějů nebo procesů, které jsou příliš rychlé pro sledování pouhým okem nebo pro záznam pomocí standardní digitální foto nebo kamerové techniky. Záznam o rychlostech několik set až několik desítek tisíc snímků za sekundu umožňuje zachytit a analyzovat jevy a děje, které by jinak nebyly patrné. Takový záznam se uplatní jak v průmyslových oborech při sledování technologických procesů, tak při vědě a výzkumu, balistických pozorováních nebo při sportu.

Na našem pracovišti můžeme uskutečnit měření pomocí kamery světového výrobce FASTEC IMAGING. K dispozici máme rychloběžnou kameru typu Fastec TS3 100-S, se kterou jsme schopni zajistit záznam až 500 snímků za sekundu v rozlišení 1280x1025 nebo až 60 000 sníků za sekundu při sníženém rozlišení. Standardní výměnné objektivy, integrovaný dotykový displej s ovládáním, provoz na vlastní baterie a vlastní interní paměť pro ukládání dat umožňují flexibilní použití kamery v laboratorních podmínkách i v exteriéru. Kamera také umožňuje vzdálenou kontrolu pomocí webového rozhraní Fastec Web Application, které umožňuje ovládání kamery přes standardní webový prohlížeč. Kameru lze ovládat také pomocí dodávaného softwaru FasMotion, který umožňuje jak plné ovládání kamery, tak uložení zaznamenaných dat v požadovaném formátu (video nebo série snímků).