Měření zbytkových napětí

Detail tenzometrické růžice s odvrtávací frézou.

Zbytkové napětí je napětí, které se vyskytuje v materiálu, i když na něj nepůsobí vnější síly. Má významný vliv na mechanické, únavové a korozní vlastnosti materiálu. Naše pracoviště se zaměřuje na měření zbytkových napětí odvrtávací metodou (metodou otvoru), což je jedna z nejpoužívanějších metod měření zbytkových napětí. Metoda je semi-destruktivní (do měřeného materiálu je vyvrtán malý otvor). Jsme schopni měřit makroskopická zbytková napětí v hloubce kolem 0.5 mm pod povrchem materiálu. Měření je možné provést jak v naší laboratoři, tak na pracovišti partnera. Odvrtávací metoda je populární pro svoji jednoduchost a je vhodná pro širokou škálu aplikací a materiálů. Podrobné informace o zbytkových napětích a odvrtávací metodě najdete na stránce Detaily metody.

Software pro vyhodnocení

Odvrtávací metoda je založena na odvrtání malého otvoru do měřeného materiálu. Zbytková napětí v materiálu jsou pak zvláštním postupem vyhodnocena ze změřených uvolněných napětí (vnitřních pnutí). K tomu účelu jsme vyvinuli náš vlastní software HDM Eval, který umožňuje vyhodnotit zbytková napětí podle normy ASTM E837. Přestože byl HDM Eval vyvinut pro naše potřeby, můžete si stáhnout demo verzi nebo zakoupit licenci na plnou verzi. Další informace najdete na stránkách Software a Ke stažení.