Schůzka Česko-Bavorského projektu přinesla nové vědecké výsledky

25.10.2017

Dne 24.10.2017 proběhla ve Výzkumném centru Nové technologie v Plzni schůzka mezinárodního projektu Termoplastické kompozitní struktury (TheCoS) . Německá delegace měla devět členů včetně dvou profesorů. V rámci jednání byly diskutovány dosažené výsledky a plán dalšího výzkumu v oblastech výroby a testování plastových kompozitů a jejich spojování za pomoci laserového svařování s infračervenou kontrolou procesu. Zmíněný projekt významně přispívá k přeshraničnímu propojení výzkumných pracovišť a posílení výzkumu vzájemným doplněním kompetencí. Dosažené výsledky projektu budou podkladem pro vývoj nových konstrukčních prvků pro vesmírné, letecké, či automobilové dopravní prostředky.

V oblasti materiálového výzkumu probíhá vývoj nových zařízení na impregnaci skelných vláken termoplastem a následné navíjení impregnovaného vlákna pro vytvoření kompozitu. Probíhají také měření tepelných a mechanických vlastností v závislosti na teplotě různých materiálů vhodných pro vytvoření kompozitu.

V oblasti laserového svařování plastových kompozitů je hlavní výzkumná činnost zaměřená na kontrolu a řízení procesu pomocí pyrometru a termovizní kamery. Pro tyto účely jsou zkoumány také optické vlastnosti různých materiálů v širokém rozsahu spektra a je vyvíjen software pro termovizní kontrolu svařování.