Navázána nová spolupráce v oblasti měření odrazivosti

07.04.2015
Úspěšně navázána spolupráce se společností Balkon system, s.r.o. Pro společnost Balkon system bylo provedeno měření spekulární odrazivosti vysoce odrazivých hliníkových plechů pod úhlem 45° ve viditelné oblasti elektromagnetického spektra.