Jiří Martan zastupuje ZČU v Radě Evropské platformy Photonics21

04.12.2017

Západočeská univerzita v Plzni, zastoupená Jiřím Martanem z výzkumného centra Nové technologie (NTC), byla zvolena členem Rady zúčastněných stran (Board of Stakeholders, BoS) Evropské technologické platformy Photonics21.

Toto prestižní členství bylo dosaženo díky dlouhodobé aktivní účasti Jiřího Martana na aktivitách platformy a s podporou Technologického centra Akademie věd a dalších českých členů platformy.

Posláním Evropské technologické platformy Photonics21 je koordinované strategické plánování, koordinace a usnadnění výzkumu a průmyslové činnosti v oblasti fotoniky v Evropě. Její aktivity zahrnují vzdělávání, základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj, výrobu a aplikaci. Rada zúčastněných stran (BoS) je hlavním rozhodovacím orgánem této platformy.