Úspěšně navázána spolupráce se společností Aremco Products Inc. – měření emisivity

16.03.2015
Společnost Aremco Products Inc., USA se zabývá mimo jiné vývojem a výrobou vysokoteplotních vysokoemisivních povlaků. U těchto povlaků byla námi měřena teplotní závislost spektrální emisivity povlaků aplikovaných na kovové a keramické substráty. Povlaky byly analyzovány až do teploty 900°C.