Podílíme se na směřování budoucího výzkumu v Evropě

26.04.2018
Pracovníci našeho výzkumného centra jsou členy technologické platformy Photonics21 a ve dnech 8. - 9. 3. 2018 se náš zástupce zúčastnil výročního setkání této platformy v Bruselu, kde v jednotlivých skupinách byly formulovány poslání, cíle, výzvy a okrajové podmínky výzkumu a průmyslu v oblasti fotoniky. Hlavním úkolem bylo příprava dalšího rámcového programu po Horizon 2020 od roku 2021. Společně tak můžeme přispět k lepší budoucnosti Evropy.