Nový článek: Mikrostruktura, mechanické vlastnosti a svařování nízkouhlíkové, středně-manganové TWIP/TRIP oceli

13.09.2018

V renomovaném odborném časopise, Metals - Open Access Metallurgy Journal, byl publikován článek z oblasti laserového svařování, na kterém se podílel náš vědec Aleš Franc.

Pavel Podany1, Christopher Reardon 2, Martina Koukolikova 1, Radek Prochazka 1, Ales Franc 3 : Microstructure, Mechanical Properties and Welding of Low Carbon, Medium Manganese TWIP/TRIP Steel. Metals - Open Access Metallurgy Journal, 2018, pp. 263-281

1 COMTES FHT a.s., Prumyslova 995, 334 41 Dobrany, Czech Republic
2 Department of Materials Science and Engineering, Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA
3 New Technologies - Research Centre, University of West Bohemia, Univerzitni 8, 306 14 Plzen, Czech Republic

Abstrakt:

Manganové TWIP oceli jsou atraktivní pro automobilový průmysl a kvůli kombinaci jejich pevnosti a vynikající tažnosti. Tento článek se zabývá základními strukturními a mechanickými vlastnostmi plechů dvou taveb nízkouhlíkové, středně-manganové oceli s odlišným obsahem hliníku. Pozorování mikrostruktury bylo provedeno za využití světelné a řádkovací elektronové mikroskopie. Pro analýzu strukturních fázi bylo využito RTG difrakce a difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). V experimentální části, která se soustředila na svařitelnost, byly vytvořeny svařence plechů. Spoje byly provedeny různými výkony laseru a to v ochranné atmosféře i bez ní. Byly vytvořeny různé spoje plechů s různým tepelným zpracováním (deformačně zpevněné válcováním za studena + žíhané) Mechanické vlastnosti svarových spojů byly určeny zkouškami tahem na zmenšených zkušebních tělesech a konvenční zkouškou tvrdosti. Pevnosti svarů byly blízké pevnostem základních materiálů.

Celý článek