Získali jsme projekt LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií ve výzvě Předaplikační výzkum pro ITI II

12.03.2019
Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a umožní pracovníkům oddělení věnovat se novým tématům, která řeší celospolečenské potřeby. Cílem projektu je sestavit nová laboratorní uspořádání a experimentálně ověřit navržená řešení. Přímým dopadem projektu by mělo být získání mezinárodních patentů, účast v mezinárodních projektech a rozšíření spolupráce s průmyslovou sférou. Projekt bude řešen do konce roku 2022.