Milan Honner prezentoval náš výzkumný tým na workshopu Technologické platformy strojírenské výrobní techniky

10.04.2019
9. 4. 2019 proběhl na Fakultě strojní ZČU v Plzni workshop spojený se setkáním technických a výrobních ředitelů členských podniků Svazu strojírenské technologie. V rámci programu byli také přestaveny aktivity TPSVT, katedra konstruování strojů na ZČU, spolupráce s CTVS s výrobními podniky, aditivní technologie v konstrukci a výrobě obráběcích strojů, pracoviště RTI a výzkumná organizace COMTES FHT. Další informace o TPSVT na tpsvt.czu.