Fotonický průmysl je připraven investovat až 100 miliard € do R&I v novém partnerství Horizon Europe

11.07.2019

Nový publikovaný dokument ukazuje, že fotonický průmysl je odhodlán investovat do výzkumu a inovací až 100 miliard € v rámci příští vědecké výzkumné iniciativy, Horizon Europe, 2021-2027, v ambiciózním novém partnerství veřejného a soukromého sektoru s Evropskou komisí.

Tento krok je nezbytný pro digitální transformaci založenou na pokročilých technologiích a pro zachování konkurenceschopnosti Evropy vzhledem k ambicióznímu financování fotoniky z Číny, Jižní Koreje a Ameriky.

„Fotonika je skutečně evropský úspěch,“ řekl viceprezident Photonics21 Bernd Schulte, „5000 malých a středních podniků fotoniky v Evropě je vysoce konkurenceschopných a vytvořilo a bude vytvářet pracovní místa v oblasti špičkových technologií každý den. Zažíváme však stále tvrdší konkurenci ze strany mimo Evropu, často podporovanou státem.“

Photonics21 požádá Evropskou komisi, aby usnadnila partnerství Horizon Europe Photonics, které zdvojnásobuje roční závazek na 200 milionů € nebo na 1,4 miliardu € v rámci další iniciativy financování výzkumu.

Posláním Evropské technologické platformy Photonics21 je koordinované strategické plánování, koordinace a usnadnění výzkumu a průmyslové činnosti v oblasti fotoniky v Evropě.

Od roku 2017 je Jiří Martan, jako zástupce ZČU, členem Rady zúčastněných stran (BoS), která je hlavním rozhodovacím orgánem této platformy. NTC se aktivně účastní aktivit platformy od roku 2012.

Další informace