S potěšením oznamujeme, že naše žádost k projektu Time resolved temperature measurement during microsecond pulsed laser melting of thin films byla přijata

12.09.2019

Výběrová komise LASERLAB-EUROPE ocenila vědeckou kvalitu našeho návrhu. Oba oponenti projekt podpořili.

Jeden z oponentů napsal: „Žádost projektu přislibuje první použití IR fotosenzorů za účelem poskytnutí údajů o teplotě tenkých vrstev v reálném čase během laserového ozáření … Protože k tomuto účelu bylo dosud používáno pouze modelování, originální výzkumný projekt s úspěšným dokončením jistě přispěje této specifické oblasti. Žadatelský tým a hostitelská instituce a hostitelský vědec (vědci) jsou určitě dobře zkušení a vybavení. Proto podporuji přijetí tohoto návrhu.“

Více informací o projektu Laserlab-Europe.