Získali jsme osvědčení pro schválené školící pracoviště v oblasti technik diagnostik termografie

11.10.2019

Asociace technických diagnostiků České republiky, z.s. (ATD ČR, z.s.) vydala osvědčení na schválené školící pracoviště pro oblast technik diagnostik termografie organizaci Západočeská univerzita v Plzni, NTC. Osvědčení o autorizaci bylo vydáno na základě ověření shody s požadavky na žadatele provedené dne 6. 8. 2019 v Plzni Programovou komisí ATD ČR, z.s. Osvědčení platí do 24. 9 2024.

Naše pracoviště bude školit a vzdělávat k přípravě na certifikaci a recertifikaci osob technik diagnostik termografie. Nabízíme nezávislou a odbornou pomoc pro absolventy a řešení společných projektů výzkumu a vývoje.