Zúčastnili jsme mezinárodní konference Defektoskopie 2019

13.11.2019
Ve dnech 5.- 7.11.2019 jsme se v Českých Budějovicích zúčastnili mezinárodní konference Defektoskopie 2019 / NDT for Safety 2019. Konferenci pořádá Česká společnost pro nedestruktivní testování (ČNDT), jehož jsme členy. Lukáš Muzika v rámci odborných sekcí přednesl příspěvek ODHAD TLOUŠŤKY BARVY POMOCÍ PULZNÍ TERMOGRAFIE ( PAINT THICKNESS ESTIMATION BASED ON PULSE THERMOGRAPHY ).
V rámci akce jsme se účastnili také výroční schůze ČNDT a zasedání Technické normalizační komise TNK 80 "NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ KOVŮ".