S potěšením oznamujeme publikování našeho článku, který vznikl ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd České republiky: „The Role of Laser Texturing in Improving the Adhesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings“

03.12.2019

Odborný časopis, Journal of Thermal Spray Technology Vol. 28, publikoval náš článek, který vznikl ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd České republiky.

J. Matějíček, M. Vilémová, D. Moskal, R. Mušálek, J. Krofta, M. Janata, Z. Kutílek, J. Klečka, S. Heuer, J. Martan, E. Nardozza, Š. Houdková, and D. Dorow-Gerspach. The Role of Laser Texturing in Improving the Adhesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings, J. Therm. Spray Technol. (2019) 28: 1346.

ABSTRAKT:

Plazmově stříkané povlaky na bázi W mají potenciální použití jako spojovací mezivrstvy pro komponenty budoucích fúzních reaktorů v kontaktu s plazmatem. Zejména ve formě funkčně odstupňovaných materiálů (FGM) wolfram-ocel by snížily koncentraci napětí mezi štítem ve styku s plazmatem na bázi W a konstrukcí na bázi oceli. Pro mechanickou integritu je dobrá přilnavost nezbytná. K tomu nemusí být dostatečné běžné otryskávání substrátu. Proto se hledají alternativní úpravy schopné dosáhnout výrazně vyšší drsnosti bez poškození substrátu. V této studii jsou zkoumány účinky laserového texturování na adhezi plazmově stříkaných W a FGM W-ocel na W a oceli. Řadu povrchových profilů bylo dosaženo řízenou laserovou ablací v několika typech vzorů. Jejich geometrické vlastnosti byly systematicky měněny a měřeny a byl hodnocen rozsah jejich plnění povlakovým materiálem. Na nejslibnějších texturách byly provedeny testy přilnavosti povlaku v režimu střihového zatížení a byly identifikovány nejlépe vyhovující struktury. Významné zlepšení oproti povrchu s otryskaným povrchem bylo dosaženo na strukturovaných površích s vysoce účinnou kontaktní plochou, která podporuje mechanické zaseknutí. Na ocelových substrátech byla obecně pozorována vyšší adheze, která již překonala soudržnost povlaku; toto je připisováno kombinaci mechanického vzájemného zaseknutí a metalurgického spojení.

Klíčová slova: adhezivní síly, mezivrstvy, jaderné fúze, materiály v kontaktu s plazmatem, wolfram, strukturovaný substrát, vodou stabilizované plazma

Další informace