S potěšením oznamujeme, že jsme získali patent na zařízení a způsob pro on-line řízení dálkového transmisního laserového svařování materiálů.

13.01.2020

Anotace

Zařízení pro on-line řízení dálkového transmisního laserového svařování materiálů sestává z termovizního systému a z laserového systému. Termovizní systém je tvořený termovizní kamerou spojenou se členem pro definování procesu a s vyhodnocovacím členem pro vyhodnocení teplotního pole snímaného povrchu materiálu a laserový systém je tvořený řídicím členem spojeným jednak se skenovací optikou a jednak s laserovým zdrojem, přičemž termovizní systém je přes vyhodnocovací člen spojen s řídicím členem laserového systému.

Zařízení a způsob pro on-line řízení dálkového transmisního laserového svařování materiálů lze využít všude tam, kde pro jakostní svar je nutné přesné definování 45 laserového procesu s ohledem na teplotu svařování, zvláště v průmyslové výrobě při laserovém svařování plastů.

Více informací o patentu.