Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

21.05.2020

Výzkumníci z NTC vyvinuli termokameru jako snadno ovladatelnou vyučovací pomůcku speciálně pro školní děti s využitím mnohaletých zkušeností s výzkumem v oblasti infračerveného záření. Projekt od počátku usiluje o to, dostat termokamery k co nejvíce studentům a nadchnout je tak pro studium technických předmětů. Nedílnou součástí je také podpora učitelů v jejich snaze podnítit ve studentech zájem a sdílet s nimi svou fascinaci vědou a technikou. Cílem projektu je zavést do škol projektové a badatelsky orientované vyučování s termokamerou, které bude bavit a motivovat studenty i učitele.

K naplnění těchto cílů a dalšímu vývoji „Termovize do škol“ přispěje finanční podpora SPIE - Mezinárodní společnosti pro optiku a fotoniku. Projekt získal Education Outreach Grant, který je každoročně udělován vzdělávacím aktivitám zaměřeným na optiku a fotoniku. Díky tomu může do svých aktivit zapojit učitele nejen z Plzeňského, ale také z Jihočeského kraje. Plánujeme interaktivní školení učitelů a v následující fázi pak pilotní vyučování s termokamerami, která povedou vyškolení učitelé.

Učitelé si na workshopu sami vyzkouší práci s termokamerou a doprovodnými výukovými materiály a získají inspiraci pro její využití v různých předmětech. Spolupráce s učiteli je přínosná i pro tým z NTC, protože přináší důležitou zpětnou vazbu a podněty pro nové experimenty, vývoj výukových materiálů i prototypu termokamery. V Plzeňském kraji probíhají workshopy pro učitele za vstřícné podpory neziskové organizace Elixír do škol a v Jihočeském kraji se bude konat školení ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Pro další informace navštivte web nebo sledujte facebook projektu Termovize do škol.