Příspěvek na semináři OPEN HOUSE 2015

01.06.2015

Naši pracovníci vystoupí na semináři OPEN HOUSE 2015 s příspěvkem Výběr termografického povlaku pro pokojové teploty

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou bezkontaktního měření materiálů s neznámou nebo nízkou emisivitou v pásmu termovizních kamer a možnostmi jejího řešení pomocí termografických povlaků. U vybraných komerčně dostupných povlaků byly provedeny analýzy jejich optických vlastností a na základě jejich výsledků vybrány ty povlaky, které se jeví jako nejvhodnější termografické pro aplikace za pokojových teplot. Uvedeny jsou provedené analýzy na vybraných povlacích, dosažené výsledky a vhodné termografické povlaky.