Článek našich výzkumníků byl zvolen nejlepším příspěvkem 28. ročníku časopisu Journal of Thermal Spray Technology

27.05.2020

Naši výzkumníci jsou spoluautory článku “The Role of Laser Texturing in Improving the Adhesion of Plasma Sprayed Tungsten Coatings”, který získal čestné uznání jako nejlepší příspěvek 28. ročníku časopisu Journal of Thermal Spray Technology (JTST): Jiří Matějíček, Monika Vilémová, Denys Moskal, Radek Mušálek, Jan Krofta, Marek Janata, Zdeněk Kutílek, Jakub Klečka, Simon Heuer, Jiří Martan, Emanuele Nardozza, Šárka Houdková a Daniel Dorow-Gerspach.

Jejich práce byla vybrána panelem 36 mezinárodních odborníků, kteří ji hodnotili jako velice ucelenou a přínosnou pro obor. Podrobné hodnocení si můžete přečíst níže.

Autorům gratulujeme k takto skvělému ocenění!

Článek je dostupný zde.