NTC představilo své aktivity na Dnech vědy a techniky ZČU

14.10.2020

Náměstí republiky proměnily 11. – 12. září Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni v interaktivní vědeckou laboratoř.

Oddělení TTP prezentovalo na stánku našeho výzkumného centra NTC vzdělávací projekt Termovize do škol.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé pokusy s termokamerami vyvinutými speciálně pro vzdělávání. Připravené byly pokusy s ledem, měřením teploty a zkoumáním propustnosti různých materiálů.

Na stánku si také mohli nechat změřit svou teplotu, a to hned dvěma způsoby. Pomocí termokamery napojené na náš vlastní vyhodnocovací software a pomocí bezdotykového teploměru díky spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.