Nově měříme optické vlastnosti dle norem ASTM E1980, ASTM E903, ASTM E408

18.12.2014
Naše pracoviště je nyní schopno poskytnout měření optických vlastností dle norem ASTM. Naše měření a výpočty splňují normy:
  • ASTM E1980 – výpočet SRI (Solar Reflectance Index)
  • ASTM E903 – měření solární pohltivosti, odrazivosti a propustnosti
  • ASTM E408 – měření totální emisivity