Umíme měřit podle normy ČSN EN ISO 17502 Usně - Stanovení odrazivosti povrchu

15.06.2015
Norma se zabývá měřením absolutní odrazivosti usní na vlnové délce v blízké infračervené oblasti vlnových délek (700 až 1100 nm) použitím integrační sféry. Hodnoceny jsou usně zejména pro automobilový, motocyklový a obuvnický průmysl. Cílem je stanovit, zda je analyzovaný materiál solárně odrazivý a při svém použití zvyšuje komfort uživatele.