Odborná konference TERMOGRAFIE V PRAXI 2015

23.09.2015
Ve dnech 30.9.-1.10.2015 se v Hustopečích bude konat odborná konference TERMOGRAFIE V PRAXI 2015. Na konferenci se zúčastníme s příspěvkem "Aplikace flash-pulzní metody IRNDT pro materiály v širokém rozmezí difuzivity", který se týká infračerveného nedestruktivního testování (IRNDT) s využitím metody flash-pulse.