Náš příspěvek na konferenci Pigmenty a pojiva 2015

08.10.2015
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na analýzu optických vlastností povrchových úprav v infračervené oblasti spektra. Ve svém úvodu představuje měřené veličiny charakterizující chování materiálu v souvislosti s emisí, pohlcováním, odrazem či průchodem tepelného záření a oblasti praktického uplatnění naměřených hodnot. Hlavní část příspěvku se soustřeďuje na metody měření uvedených optických vlastností povrchových úprav za pokojové a zvýšené teploty, které byly vyvinuty ve výzkumném centru Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni a které jsou nabízeny pro výzkumné spolupráce.