Navázána nová spolupráce v oblasti vyzařování materiálů

12.11.2015
Úspěšně navázána spolupráce se společností CARP s.r.o.. Pro společnost Carp bylo provedeno měření vyzařování nově vyvíjeného produktu pro léčebné použití.