Navázána nová spolupráce v oblasti měření optických vlastností stavebních materiálů

12.11.2015
S filrmou CS-Beton s.r.o., která je výrobcem betonových výrobků pro tvorbu malé architektury, chodníků, komunikací a letišť, jsme navázali spolupráci v oblasti měření optických vlastností stavebních materiálů. "Solar Reflectrance Index" byl stanoven podle normy ASTM E1980.