Příspěvek na konferenci 7th Rencontres Internationales sur la Projection Thermique

09.11.2015
Ve dnech 9.-11. 12. se ve francouzském Limoges koná mezinárodní konference 7th Rencontres Internationales sur la Projection Thermique, zaměřená na problematiku povlakování.Zúčastníme se jí dvěma příspěvky: „Microstructure and properties of HVOF sprayed, laser remelted and laser cladded Stellite 6 coatings” a “Diagnostics of Laser Remelting of HVOF sprayed stellite coatings using infrared camera”.