Navázána nová spolupráce v oblasti měření optické propustnosti

05.04.2016
S firmou KOVOSVIT MAS, a.s., dodavatelem obráběcích strojů pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl, byla úspěšně navázána spolupráce v oblasti měření propustnosti materiálů. Byla provedena analýza optické propustnosti speciálních folií s nízkou propustností pomocí laserové metody pro zjištění čísla ochrany očí pro svařování podle normy ČSN EN 169.