Konference DEFEKTOSKOPIA 2016

07.04.2016
Ve dnech 26.-28.4.2016 se v Novém Smokovci na Slovensku bude konat konference DEFEKTOSKOPIA 2016. Na konferenci se zúčastníme s příspěvky "Průmyslové aplikace aktivní termografie" a "Využití aktivní termografie pro inspekci ochranných skel laserových skenovacích hlav". Příspěvky budou prezentovat výsledky činnosti Laboratoře aktivní termografie, zabývající se infračerveným nedestruktivním testováním (IRNDT).