Navázána nová spolupráce v oblasti měření emisivity povlaků za vysoké teploty

18.04.2016
Se společností INTEGRATED GLOBAL SERVICES, USA, světového odborníka na řešení problémů s degradací materiálů v důsledku eroze, koroze, teploty, tlaku, plynu, chemikálií aj., byla úspěšně navázána spolupráce v oblasti měření emisivity povlaků z vysoké teploty. Byla provedena analýza teplotní a spektrální závislosti emisivity kovových a keramických povlaků až do teploty 900°C v infračervené části spektra.