Nabízíme měření emisivity pro termovizní kamery v závislosti na teplotě

11.05.2016
Na našem pracovišti jsme nově vyvinuli metodu EDEHT – metoda měření efektivní směrové emisivity. Metoda umožňuje stanovit efektivní emisivitu povlaků a objemových materiálů (emisivita pro termovizní kamery a pyrometry) v teplotním rozsahu od 100°C do 1000°C. Úhel snímání se může měnit od 5° do 85° vůči normále měřeného vzorku. Standardně je emisivita vyhodnocena pro termovizní kameru pracující v pásmu vlnových délek 7.5 až 13 um. Pro jiné vlnové rozsahy jsou požívány jiné typy kamer či pyrometrů. Výstupem metody je hodnota efektivní emisivity pro definovanou teplotu a úhel snímání. Pro více informací či nabídku služeb nás prosím kontaktujte.