Článek „Experimental mathematical model as a generalization of sensitivity analysis of high temperature spectral emissivity measurement method“

18.05.2016
Citace: Honnerová P., Veselý Z., Honner M., Experimental mathematical model as a generalization of sensitivity analysis of high temperature spectral emissivity measurement method. Measurement, Vol. 90, 2016, pp. 475-482. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2016.04.070 Abstrakt Je představen vývoj experimentálního matematického modelu popisujícího teplotní stav vzorku během měření spektrální emisivity za vysoké teploty. Rozměrová analýza měřicího procesu poskytuje fyzikální bezrozměrné veličiny, velký počet modelových experimentů je umožněn pomocí citlivostní analýzy měřicího procesu. Vyhodnocené experimentální matematické modely jsou prezentovány včetně jejich souladu s modelovými experimenty. Výsledné rovnice jsou zobecněním citlivostní analýzy metody měření spektrální emisivity za vysoké teploty a umožňují vyhodnotit celkovou nejistotu spektrální emisivity.